Алкым (түшүнүк) - кокту-колот, жылга, коо жана өрөөндөрдүн төрлөрүндөгү тоо таянган өрдөш кууш жерлер. Капчыгайдын кууш жогору чыга бериши да алкым деп аталат. Жети-Өгүз районунда Алкым аттуу кыштак бар.

Колдонулган адабияттарОңдоо