Альвеолалык өпкөлөр (pulmones - өпкө, лат. alveolus - уюкча, уюк, ыйлак) - сүт эмүүчүлөрдүн өпкөлөрүндөгү ыйлаксымалдуу өсүндүүлөр, майда исиркектер. Алардын өпкөлөрү үлүштөргө бөлүнгөн, андагы колколор бөлүнүп (таралып) майда колкочолор менен бүтөт. Алардын туюк учунда көптөгөн капиллярларга ширетилген чокмороктошкон ыйлаакчалар (исиркектер) газ алмашууга катышышат. Мындай өпкөнүн түзүлүшү (структурасы) анын дем алуу аянтын дененин бетине (аянтына) караганда 50-100 эсе көбөйтөт.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү