Альгология (лат. alga – балыр, гр. logos – окуу, илим) – балырлар ж-дө үйрөтүүчү илим. Ал балырлардын жалпы түзүлүштөрүн, таркалышын, көбөйүшүн, экол-сын жана маанисин окуп үйрөтөт. Ботан-нын тармагы.

Колдонулган адабияттарОңдоо