Амилазалар - гидролазалар классына кирген ферменттер, запастагы полисахариддердин (крахмал, гликоген) ажыроо реакциясын катализдейт. Жаныбарларда шилекей жана уйку бездери бөлүп турат. Ошондой эле өсүмдүктө (өнүп кеткен дандар) жана микроорганизмдерде белгиленген. Полисахараиддердин a (1,4) байланыштарды a - амилаза ажыратат. b - амилаза полимердин четтеги мальтозанын калдыктарын бөлүп турат. Амилазаларды пиво алуучу, спирт чыгаруучу, нан бышыруучу өнөр жайларда пайдаланат.

Амилаз.

Колдонулган адабияттарОңдоо