Анемофилия (гр. anemos – шамал, phileo - сүйөмүн) - өсүмдүктөрдүн гүлдөрүнүн шамалдын жардамы менен чаңдашуусу. А-лык өсүмдүктөргө жалпы дан өсүмдүктөр (арпа, буудай, жүгөрү, сулу жана башка); талдар, кайыңдар уруулары кирет.

Pollen from Dactylis glomerata.jpg

Колдонулган адабияттарОңдоо