Аныктагыч, детерминант — математиканын түрдүү тармактарында кездешүүчү өзгөчө математикалык туюнтма.

Матрицаны эсептөө схемасы .

Мисалы: 2-тартиптеги А=квадраттык матрицасынын аныктагычы деп а11а22 – а12а21. Ал detA деп белгиленет. Мындан жогорку тартиптеги аныктагычтар ушул сыяктуу эле эсептелет. Аныктагыч түшүнүгүн Г. Лейбниц менен Г. Крамер киргизген. Ал эми «аныктагыч» терминин математикага биринчи болуп К. Гаусс киргизген, азыркы кездеги символдук белгилениши (эки тик сызык) А. Кэлиге тийиштүү.


Колдонулган адабиятОңдоо

  • Математика: энциклопедиялык окуу куралы/ Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Бишкек, - 2004