Апельсин (мөмө)

цитрус мөмөсү

Апельсин (лат. Citrus sinensis) — апельсин дарагынын мөмөсү. Апельсин витаминдерге бай, айрыкча C витаминине.

Бүтүн жана ортосунан кесилген апельсин
Апельсин