Араб тили

Арап тили‎»‎ барагынан багытталды)

Араб тили (арабча 'اللغة العربية‎‎, al-luġa al-ʿarabiyya) Азия-Африка тилдеринин семит тобуна кирет.

Бардық араб өлкөлөрүнүн жана Сомали менен Жибутинин расмий тили. БУУнун Генералдық Ассамблеясынын жана башқа органдарынын расмий тилдеринин бири. Араб тилинде жана анын диалектилеринде сүйлөгөндөрдүн саны 422 млн. киши (2009-ж).

Орто қылымдарда араб тили Чығыштағы бардық мусулмандар үчүн диндин, илимдин жана адабияттын тили болғон.

Араб тили магриб, Египет-Судан, Сирия-месопотамия, Арабиялық, Орто Азиялық диалекттер топторуна бөлүнөт. Морфологиялық түзүлүш боюнча флективдүү тилдерге кирет.