Арифметикалык тамыр'81'64'100 — теңдемесинин терс эмес чыгарылышы. Ар кандай a ≥ 0 санынын бир гана арифметикалык тамыры болот. Ал деп белгиленет.

Иррационалдык теңдемени чыгарууда теңдемеге кирүүчү тамырлар ар дайым арифметикалык тамыр катары каралат. Мис., ал эми нин арифметикалык тамыры болбойт.

Колдонулган адабият түзөтүү

  • Математика: энциклопедиялык окуу куралы/ Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Бишкек, - 2004