"Күмүш-Азиз, Сузак району" түзөтүүлөрүнүн айырмасы