Difference between revisions of "Түрк тилдери"

no edit summary
(Removed redirect to Түркий тилдери)
Tag: Removed redirect
[[File:Bilge_Tonyukuk_Monument.jpg|thumb|right|250px|Bilge [[Tonyukuk]]Yazması]]
 
'''Түрк тилдери''' — генетикалык жана типологиялык жалпы белгилер менен мүнөздөлгөн жакын тектеш тилдердин тобу, алтай тилдеринин уясындагы тил. Түрк тилиндетилдеринде сүйлөгөн элдер [[СССР|КСРБКМШ]], [[Румыния]], [[Түркия]], [[Иран]], [[Ооганстан]], [[Монголия|Моңголстан]], [[Кытай]], [[Болгария]], мурдагы [[Югославия]] жана [[Албания|Албанияда]] жашайт.<br />
 
Түркий тилиндеги негизги бөтөнчөлүктөр: үндүү тыбыштар таңдай жана эрин күүсү боюнча ээрчишет; ассимиляцияланат, сөз жасоо жана сөз өзгөртүү агглютинация жолу менен ишке ашат; род категориясы жок, предлог ордуна жандоочтор қолдонулат; сүйлөмдө же сөз айкашында аныктооч аныкталгычтан мурда келет. Түрк тилдеринин алтай тилдерине мүнөздүү жалпылыкты сактаса да, өзүнө жакын тектеш тилдердин (Моңгол, тунгус, манчжур) алда канча бөлүнүп чыккан. Өнүгүү процессинде өз алдынча диалектилер жана тилдер пайда болгон. Түрк тилдери төмөнкүдөй классификацияланат:<br />
Anonymous user