Difference between revisions of "Февраль"

no edit summary
 
* Чоротегин Т.К., Молдокасымов К.С. Кыргыздардын жана Кыргызстандын кыскача тарыхы: (Байыркы замандан тартып бүгүнкү күнгө чейин): Тарыхты окуп үйрөнүүчүлөр үчүн. – Бишкек, 2000. – (Краткая история кыргызов и Кыргызстана. На кыргызском языке. (ISBN 9967-00-001-5). – 160 стр. <br>
* Бейше Урстанбеков, Тынчтыкбек Чороев. [[Кыргыз тарыхы: Кыскача энциклопедиялык сөздүк]]. Фрунзе, Кыргыз Совет Энциклопедиясынын Башкы редакциясы. 1990. ISBN 5-89750-028-2. Жалпы көлөмү – 288 бет. <br>
* Кыргыз Совет Энциклопедиясы: 6 томдук/ Башкы редактор Орузбаева Б. Ө./ - Фрунзе: Кыргыз Совет Энциклопедиясынын башкы редакциясы, 1977-1980. - Том 1-6.
* Чоротегин Т.К., Өмүрбеков Т.Н. Кыргызстан тарыхы: Эзелки замандан VII к. башына чейин. Орто мектептердин 6-классынын окуучулары үчүн. - Бишкек, 2002. <br>
* https://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%B0%D0%B9%D1%8B&action=edit
* <br>
* https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9
* <br>
* <br>
 
 
Anonymous user