"Югай Борис Александрович" түзөтүүлөрүнүн айырмасы