"Карасаев, Кусеин Карасаевич" түзөтүүлөрүнүн айырмасы