"Илим" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

м
no edit summary
(Category)
мNo edit summary
'''Илим''' – деген тема болуп саналат tабигый дүйнө жөнүндө билүү үчүн эмне кылат. Табигый илимдерге физика, химия, биология, геология жана астрономия кирет. Илим математика менен логиканы колдонот, аларды кээде "расмий илим" деп да коюшат. курчап турган дүйнөдөгү мыйзамченемдүүлүктөрдүн коомдук аң-сезимде чагылдырылышы.
 
Илим коомдук тажрыйбалардагы талаптардан жана муктаждыктан пайда болуп, коомдук турмуштун материалдык прогресси менен бирге өз кезегинде коомдун өсүп-өнүгүшүнө көмөк берет.