"Зат атооч" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

no edit summary
(Көрүн деген сөздүн сөз туркуму)
Белгилер: Көрсөтмөлүү оңдоо Мобилдик оңдоо Мобилдик версиясынан оңдоо
No edit summary
Белгилер: Мобилдик оңдоо Мобилдик версиясынан оңдоо
'''Зат атооч''' - [[Сөз түркүмдөрү|сөз түркүмү]].[[ Зат|Заттардын]], атооч заттын атын билдирип окуялардын,ким?эмне? буюмдардын,деген абстрактуусуроолорго көрүнжооп тберет
 
 
Коптук турундо -лар мучосу кошулат
түшүнуктөрдүн аттарын билдирип, ким? эмне? кимдер? эмнелер? деген суроолорго жооп берет.
Зат атоочтун өзүнө тиешелүү морфологиялык белгилери бар: а) жөндөлөт; б) жекелик жана көптүк санда колдонулат; в) таандык мүчөлөр менен өзгөрөт; г) жакталат.
Зат атооч сүйлөмдө ээлик, баяндоочтук жана айкындоочтук милдетти аткарат.
Anonymous user