"Ат атооч" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

no edit summary
Белгилер: Reverted Мобилдик оңдоо Мобилдик версиясынан оңдоо
Белгилер: Manual revert Мобилдик оңдоо Мобилдик версиясынан оңдоо
'''Ат атооч''' — заттын белгилеринин туруктуу касиетин ажыратпастан жалпы мааниде көргөзгөн сөз түркүмү. Маанисине карай жактама (мен, сен, ал), шилтеме (бул, тигил), сурама (ким, эмне), тангыч (эч ким, эч кандай,эч качан,эч нерсе,), аныктама (бүтүн, ар бир,ар бирин,ар кайсы,), белгисиз (бирдеме, кимдир) болуп бөлүнөт.мен сени
 
==Колдонулган адабияттар==
Anonymous user