"Кыргыз мамлекеттик техникалык университети" түзөтүүлөрүнүн айырмасы