"Мерверруди, Фахр ад-Дин Мубарак-шах" түзөтүүлөрүнүн айырмасы