Мерверруди, Фахр ад-Дин Мубарак-шах: нускалардын айырмасы