Difference between revisions of "Улугбек Мухаммед Тарагай"

no edit summary
[[Файл:Soviet Union stamp 1987 CPA 5876.jpg|thumb|right|[[Улугбек]]]]
 
УЛУГБЕК Мухаммед Тарагай (1394–1449) – астроном жана математик; Аксак Темирдин небереси. 1409-жылдан Тимурийлер мамлекетинин борбору Самаркандын башкаруучусу. Атасы [[Шахрух]] өлгөндөн кийин [[Тимурий]]лер [[династия]]сын башкарып калган. Атасынын бай китепканасы Улугбектин илимдин сырларына кызыгуусуна түрткү берген. Улугбек тарыхка, поэзияга, өзгөчө астрономияга кызыккан.