Бүткүл Союздук Лениндик Коммунисттик Жаштар Союзу, ВЛКСМ — башка тилдерде