Аудит (англ. audit) – кардарлардын каалоосу боюнча уюмдардын ишине каржылык отчеттуулукту текшерүү түрүндө көзөмөл жүргүзүү таризи.

Колдонулган адабияттар түзөтүү