Балалык Аутизм
Буюмдарды улам улам атайылып бир орунга тизүү, болжол менен Аутизмдин белгилери

Аутизм – (грек. «autos» – өзүм) – психиканын абалы; айлана-чөйрөдөн бөлүнүү, алыстоо, адамдын өзүнүн ички дүйнөсүндө жашоо.

Колдонулган адабияттарОңдоо