Аффиндик өзгөртүү

Аффиндик өзгөртүүтегиздиктин же мейкиндиктин ар бир чекити бир маанилүү түрдө кайра эле ошол тегиздиктин же мейкиндиктин чекитине өткөндөй кылып, ал тегиздикти (мейкиндикти) өзүн өзүнө өзгөртүүнүн бир түрү.

Аффиндик өзгөртүү учурунда түз сызыктардын, тегиздиктердин паралелдиги, параллель кесиндилердин, аянттардын, көлөмдөрдүн катышы сакталат жана векторлордун суммасы, векторду санга көбөйтүү касиеттери орун алат.

Колдонулган адабиятОңдоо

  • Математика: энциклопедиялык окуу куралы/ Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Бишкек, - 2004