Багыттегиздикте белгиленген шоола менен бирдей багытталган шоолалардын көптүгү. [АВ) жана [CD) шоолалары параллель болуп, (АС) менен чектелген жарым тегиздикте жатса, анда алар бирдей багытталган деп аталат.

Колдонулган адабият түзөтүү

  • Математика: энциклопедиялык окуу куралы/ Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Бишкек, - 2004