Бадалдар - (frutex) түбүнөн бутактап өскөн көп жылдык жыгач өсүмдүктөр. Бийиктиги 0,8 мден 2-3 мге жетип, сабагынын диаметри бири биринен анча айырмаланбайт. Каптал бутактарынын (жерден өнүп чыккан) көптүгү менен айырмаланып, негизги сөңгөгү жаңы чыккан бадалда гана жакшы байкалат. Сөңгөгү 10-20 (кээси 50) жыл, ал эми бир түп бадал жүздөгөн жылдар бою өсөт. Негизинен бардык алкактарда, субтропикте, тоолуу субальп алкактарда, Кыргнда да өсөт. Ал эволюциянын жүрүшүндө кургакчылыкка, төмөнкү темп-рага байыралуунун негизинде дарактан келип чыккан. Бадалдарга табылгы, ыргай, аса-муса, чие, бөрүкарагат жана башка кирет. Айрымдары чарбачылыкта, медицинада жана техникада колдонулса, кээ бири көчө бойлорун жашылдандыруу үчүн өстүрүлөт. Жаш сабагы, жалбырагы малга тоют, кээде курулушта пайдаланылат.

Колдонулган адабияттарОңдоо