Бажы кызматы – 1) бажы органдарында жүргүзүлүүчү мамлекеттик кызматтын курамдык бөлүгү; 2) кең маанисинен алганда, бажы иштерин жүзөгө ашырууга түздөн-түз катышуучу бажы органдарынын жыйындысы, ошондой эле башка органдар менен уюмдар, бажы органдарындагы кызмат адамдарынын укуктук статусу, бажы органдарына кызматка алуунун тартиби менен укуктук шарттары.

Колдонулган адабияттарОңдоо