Байбиче-Тоо, тоо – Ички Теңир-Тоодогу тоо; Кара-Тоонун уландысы. Орто Нарын жана Атбашы өрөөндөрүн бөлүп турат. Узундугу 140 км, туурасы 13 км. Орточо бийиктиги 3890 м, эң бийик жери 4337 м. Палеозойдун акиташ, сланец жана гранит тектеринен турат.

Байбиче-Тоо.

Түзүлүшү боюнча горст-антиклиналь. Чыгыш тарабы кууш коктулуу. Тоону кесип өткөн антецедент капчыгайлары (Карабук, Актал, Учкун, Терек) бар. Кыры тайпак, мөңгү жок. түндүк-чыгыш капталдарынын айрым жерлеринде токой (карагай, бадал), колотторунда субальп өсүмдүктөрү (3100–3300 м), түштүк күнөстүү беттеринде бетеге, шыбак, доңуз сырты өсөт. Малга жайлуу. Байбиче-Тоо аркылуу Баетов кыштагынан Орто-Сыртка авто жолу өтөт.

Колдонулган адабияттарОңдоо