Байкоочумыйзамда каралган тартипте добуш берүүнүн жүрүшүнө, добуштарды саноого, добуш берүүнүн жыйынтыгын аныктоого жана шайлоолордун натыйжасын белгилөөгө көзөмөлдүк кылуу үчүн талапкерлер, саясий партиялар, шайлоо жааттары, коомдук бирикмелер, шайлоочулар тарабынан дайындалган адам.

Колдонулган адабияттарОңдоо