Балкача (malleus) - сүт эмүүчүлөрдүн ортоңку кулактагы угузгуч сөөк, дөшү менен үзөнгүчөдөн тарсылдак жаргакка үндүн термелишин берип турат. Филогендик мезгилде сойлоктордун астыңкы жаагындагы байламта келип чыккан. Б-нын формасы, массасы, кыймылдуулугу өзгөрүлүп турат, жер чукурлар менен жар канаттарда дөшү менен өсүп бир комплексти пайда кылат, кроттордо кенен жерлердин эсебинен жеңилдейт.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү

Калып:Bio-stub