Балкылдак, калкыма саз , шабыр – жайык жерлердеги көлмөлөнгөн саздар; айрым дарыялардын дельталарындагы саз м-н көлдөр өтмө катар болуп жаткан жерлер. Адатта мындай саздарды чым каптап, анда саз өсүмдүктөрү, майда камыш (шабыр) өсөт.

Колдонулган адабияттарОңдоо

Кыргызстандын географиясы. Бишкек: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2004, s. 71–72. ISBN 9967-14-006-2