Көп батирлүү үй

Батир — турак үй; өзүнчө бир же бир нече бөлмөдөн турган, ашканасы жана башка ыңгайлуулуктары болгон турак үйдүн бир бөлүгү.

Шаарларда аз орун болгондуктан, ал жерде бир батирлүү үйлөргө караганда көп батирлүү үйлөр көбүрөөк.