Бел боо - кийимдин сыртынан белди курчоого арналып жасалган, бир жагында тогоосу бар булгаары, кайыш кездеме. Термин "бел" жана "боо" деген сөздөрдүн улануусунан келип чыккан. Бел боо - кур, илгич деген мааниде да айтылат. Кездемеден жасалганын улгайган адамдар курчанышат.

АдабиятОңдоо

  • О. Каратаев; С. Эралиев. Кыргыз этнографиясы боюнча сөздүк. Б.,"Бийиктик" - 2005-жыл.