Библиография - (грек. biblion китеп жана -графия) басма сөз жана кол жазма продукциялары жөнүндө маалыматтарды даярдап, таратуучу илимий-практикалык тармак. Библиографияга чыгармалардын мазмунун ачуу, аларды атайын белгилери боюнча бөлүшгүрүү, баяндоо, системага салуу, адаттардын көрсөткүчтөрүн, тизмелерин, обзорлорун түзүү ж. б. кирет.

Колдонулган адабияттарОңдоо