"Билинбей жүргөн Жуд" (англ. Jude the Obscure) - 1894-жылдын декабрында алгач сериялар түрүндө журналга басылган чыгып, 1895-жылы китеп түрүндө жарык көргөн Томас Хардинин акыркы жазып бүтүргөн романы. Романдын башкы каарманы, жумушчулар табынан чыккан ташчы Жуд Фоли, окумуштуу болууну кыял кылат. Анын сүйгөн кызы, бөлөсү Сү Брайдхэд да романдын негизги каарманы катары эсептелинет. Романда диний, үй-бүлө куруу, билим алуу жана таптык маселелер чагылдырылат.

Билинбей жүргөн Жуд.

Сюжети Түзөтүү

Каармандары Түзөтүү

Шилтемелер Түзөтүү