Биология: Энциклопедиялык окуу куралы

Биология: Энциклопедиялык окуу куралы
Өлкөсү Кыргыз Республикасы
Тили кыргыз
Сериясы Энциклопедиялык окуу куралдар
Темасы биология
Жанры энциклопедия
Медианын түрү Китеп
Беттери 504
ISBN 9967-14-022-4

Кыскача баяндамасыОңдоо

Бул биология боюнча энциклопедиялык окуу китепте биология тиричилик жөнүндөгү илим экендиги, андан кийин биологиялык аталыштар, өсүмдүк жана жаныбарлардын аталыштары, биологиялык закон ченемдүүлүктөр жөнүндө түшүнүктөр берилген.

Китеп кошумча окуу куралы катары мектеп окуучуларына, жогорку окуу жайларынын студенттерине жаратылышты коргоочуларга, ошондой эле биологияга кызыккан окурмандарга арналган.

ДаярдагандарОңдоо

Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору
Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлиги
Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университети


Башкы редактору Ү. Асанов
Жооптуу редактору А. Т. Токтосунов


Редакциялык кеңеш А. Т. Токтосунов (төрага), Д. Андашев, Д. Ж. Ахматова, 3. Бейшеев, Б. М. Джеенбаев, Т. Ш. Дөөлөткелдиева, Ж. У. Карабекова (төраганын орун басары), Н. Карипова С. К. Касиев, Ө. Т. Куттубаев, Б. А. Султанова, Т. К. Шалпыков.

Табигый жана так илимдер редакциясы:

Редакция башчысы: Д. Ахматова, жетектөөчү редактор: К. Байтокова, редактор: Р. Кулманов, оператор: А. Исабаева.