Бирма тилитибет-бирма тилдеринин бири. Мьянма Союзунун мамлекеттик тили. Аракан, тавой, инта, дану, таунйоу, йо диалектилеринен турат. Муунчул жана тончул Бирма тили бир топ агглютинативдүү элементтерди камтыганы менен аморфтуу тилдерге кирет.

Колдонулган адабияттарОңдоо