Бир үйлүү өсүмдүктөр - моногам өсүмдүктөр аталык жана энелик жыныс гүлдөрү же жыныс органдары бир эле өсүмдүктө жайгашкан өсүмдүктөр. Аларга кайың, эмен, кызыл карагай, жүгөрү, ашкабактар, көпчүлүк мамык чөптөр, балырлар кирет.

Аккарагай (Abies alba).

Колдонулган адабияттар түзөтүү