Бишкек-Торугарт унаа жолу

Бишкек-Торугарт -автомобиль жолу.

1933-39-жылдары кол күчү менен курулган.
Бул жол мурда 1893-жылдан бери почто ташуучу жол болуп эсептелип келген. 1935-жылы Бишкек-Балыкчы болүгү ишке киргизилген.
1937-жьшы Нарын шаарына чейинки жол куру-луп, 1938-40-жылдары Торугарттагы чек ара тилкесине чейин жетки- рилген. Узуну 539 км. Нарын облусунун аймагындагы 334 км. Ат-Башы районунун чегинен 155 км түзөт.
Бул жол аркылуу Нарын облусу Кыргыз Республикасынын бардык аймактары менен байланышат. Жол Балыкчы, Нарын шаарлары, Кочкор, Ат-Башы айылдары, Долон, Кызыл-Бсл-Чар, Ак-Бейит, Туз бел ашуулары аркылуу отот.
Кыргыз Республикасынын мамлскеттик маанидеги автожолу коңшу Кытай Эл Республикасы (Кашкар, Ак-Суу, Артыш, Улуу-Чат) менен байланыштырып турат.