Бластомерлер - көп клеткалуу жаныбарлардын жумурткасы бөлүнүп бөлчөктөнгөндө жаралган клеткалар. Б-ге мүнөздүү болгон өзгөчөлүгү - бөлүнүшүнүн мезгил аралыгында өсүшүнүн жок болушу, ар бир бластомердин көлөмү эки эсе кичирейет. Телолециталдык жумурткалардын голобластикалык бөлүнүүдө Б. көлөмдөрү менен айырмаланышат: чоң (ири) Б. - макромерлер, ортончусу – мезомерлер, майдалары - микромерлер.

Lancelet's embryos, 2 and 4 cells.jpg

Колдонулган адабияттарОңдоо