Боумен капсуласы (түймөкчөсү) - (У. Боумендин атынан) омурткалуулардын бөйрөгүндөгү сийдик каналчасынын жооноюп бүткөн эки кабатту туюк учу. Капилляр түйдөкчөлөр менен биригип малпигий бүртүкчөлөрдү пайда кылат - бул бөйрөктүн негизги элементи.

Nephron.png

Колдонулган адабияттарОңдоо