Брадикардия (грекче brades – жай, kardia – жүрөк) – жүрөктүн кагуу ыргагынын жайлашы (1 минутада 60тан кем). Адамдын конституциясынан же түрдүү оорунун себебинен болот.

Колдонулган адабияттарОңдоо