Брахман – 1) индия философиясы жана индуизм дининин негизги түшүнүктөрүнүн бири, бардык жашап турган нерселердин негизин түзүүчү космостук рухий башталма, эч нерсеге тиешелүү болбогон абсолют; 2) жогорку жрецтик кастанын мүчөсү.

Колдонулган адабияттарОңдоо