Бугу таштары – кеч коло доорунан эрте темир доорунун башына таандык узун таш мамыларынын бетине бугу келбеттери чегилген таштар. Алар Моңголияда, Тувада, Алтайда, Казакстанда, Уралда, Түндүк Кавказда, Болгарияда, Эльбада кеңири тараган.

Бугу таштары (Моңголия).

Моңголия жана Түштүк Сибирде кездешкен таш мамыларында тегерек шакекче-күн, борбор бөлүгүндө бугу жана туяктуу жаныбарлардын сүрөттөрү тартылган. Кыргызстандын да айрым жерлеринен (Ысык-Көл, Чүй, Соң-Көл) таш мамылар кездешет. Бирок аларда бугунун сүрөттөрү тартылган эмес.

Колдонулган адабият

түзөтүү
  • “Кыргыз Тарыхы. Энциклопедия”, Бишкек 2003. Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик Педагогикалык университети. “Башкы ред. Ү.А.Асанов, жооптуу ред. А.А. Асанков”. “Ред кеңеш: Ө.Ж.Осмонов (төрага) Т.Н Өмүрбеков”.

Интернеттик шилтемелер

түзөтүү