Булбул (Luscinia) – таркылдак сымалдар тукумунун уруусу. Узундугу 20 см. Кадимки булбул жана түштүк булбулу деген 2 түрү бар. Келгин куш, көбүнчө суу жээгиндеги бадалдуу токойлордо, камыштуу саздарда, арчалуу, бадалдуу жерлерде жашайт. Курт-кумурска, чымын-чиркейдин личинкаларын жейт. Түштүк булбул Кыргызстанга да келип уялайт, уясын жерге же дүмүргө салат, 45 жумуртка тууйт. Апрель–май айларында келет да, сентябрь–октябрда жылуу жактарга учуп кетет. Эркеги кубулжутуп сайрайт. .

Luscinia svecica.

Колдонулган адабияттар түзөтүү