Бюрократ – 1) бюрократияга таандык адам; 2) өз милдеттерин формалдуу, ишке зыян келтирип аткарган кызмат адамы; ишти сүйрөгөн адам.

Колдонулган адабияттарОңдоо