Бөрктөмө (орус. заклёпка) - бир жак бөркү даяр жумуру темир өзөкчө, нерселерди бири-бирине бөрктөө менен бириктирүүдө колдонулат.

Бөрктөмөлөр
Бөрктөмөнүн чиймеси