Вазир - мусулман мамлекеттеринде хан, султан же эмирден кийинки даражаны ээлеп, алардын өкмөт иштерин аткарган төрө. Аны бийлик ээси дайындаган. Вазирлик мансабы мураска өткөн эмес.

Колдонулган адабияттарОңдоо

Кыргыз тарыхы боюнча кыскача энциклопедия. Бишкек. 2003(жеткиликсиз шилтеме)