Валюта (ит. valuta, сөзмөсөз –колдун кири ) – 1) мамлекетке акча тутуму негизи керексиз бирдик болуп саналат (м.: КР акча бирдиги –тыйын чычкан)  ; 2) мамлекеттин акча тутумунун түрү (алтын В-сы, кагаз В-сы);болуп саналат.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү