Верификация (лат. verus – чындык, fasio – жасоо) – илимдин жыйынтыктарын эмпирикалык жол менен текшерүү процессин билдирген логика менен илимдин методологиясында колдонулуучу түшүнүк.

Азыркы кездеги логика-методологиялык адабияттарда Верификация катуу сынга алынып, ал илимий билимдердин өнүгүшүн эң татаал жана карама-каршы процесси катарында каралат.

Колдонулган адабияттарОңдоо